Bezmaksas piegāde uz pakomātu pirkumiem virs 39,99 EUR
Kontakttālr. +371 29 394 145 | e-pasts: info@medicinasveikals.lv

Kā saņemt valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekli?

Uzziniet šeit, kā un kad var saņemt pilnu Latvijas valsts kompensāciju par medicinasveikals.lv iegādāto palīglīdzekli. Ja jums ir tiesības saņemt palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu, pirms pirkuma veikšanās, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 293 941 45 vai epastu info@medicinasveikals.lv.

Kuras preces var saņemt ar valsts atbalstu?


Pilns no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu saraksts ir pieejams Ministru kabineta noteikumos Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2. pielikumā.

Daži piemēri:

 • Ratiņkrēsli.
 • Funkcionālās gultas un pretizgulējumu matrači.
 • Ortozes.
 • Rūpnieciski izgatavoti ortopēdiskie apavi.
 • Skūteri.

Kādas ir kompensācijas mehānisma priekšrocības?
 • Var brīvi izvēlēties tehnisko palīglīdzekli, kas der tieši jums.
 • Var ātrāk saņemt nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.
 • Ir iespējams atlikt maksājumu (vismaz daļēji) par dārgiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, lai jums nav iegulda personiskie līdzekļi. Ja ir tāda nepieciešamība, lūdzu, sazinieties ar mums.
 • Mūsu kolēģi palīdzēs operatīvi noformēt nepieciešamos dokumentus un nodot tos valsts iestādei.
 • Visiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas piedāvāti medicinasveikals.lv, ir ES medicīnas sertifikāti.

Kādi dokumenti ir jāsagatavo, lai saņemtu valsts atbalstu tehniskā palīglīdzekļa iegādei?
 • Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai.
 • Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls).
 • Iesniegums par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar kompensācijas mehānismu.
 • Saņemot funkcionālo gultu, pretizgulējuma matrači vai gultas galdu, ko izmanto gultā vai blakus gultai, papildus jāiesniedz izgulējumu rašanās riska novērtējums.
 • Bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis: pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

  Kamēr gaidāt rindas pienākšanu, tehnisko palīglīdzekli pie mums var iznomāt.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra (VTPC) adreses:

Rīga, Ventspils iela 53. Tālr.: +371 67552350.
Kuldīga, Jelgavas iela 60. Tālr.: +371 63320727.
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81. Tālr.: +371 64622273.

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai?
 • Vārds, uzvārds, personas kods;
 • deklarētā adrese, dzīvesvietas adrese (ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses);
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese (ja ir);
 • invaliditāti (ja ir);
 • nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķis.

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Neatteicas uz gadījumiem, kad iesnieguma iesniedzējam jāierodas personīgi, lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 24.punktā.

Iesniegumu var lejupielādēt šeit:

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai (XLSX)Lejupielādēt
Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai (PDF)Lejupielādēt

Kādi dokumenti vēl jāiesniedz, saņemot funkcionālo gultu, pretizgulējuma matrači vai gultas galdu?


Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai: funkcionālā gulta, pretizgulējuma matracis vai gultas galds, ko izmanto gultā vai blakus gultai, papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz izgulējumu rašanās riska novērtējums pēc Braden skalas, ko paraksta ārstniecības persona:

Izgulējumu rašanās riska novērtējums pēc Braden skalas (XLSX)Lejupielādēt

Kas jānorāda atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?


Par personu, kurai nepieciešams tehniskais palīglīdzeklis, jānorāda šāda informācija

 • Personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese).
 • Diagnozes kods pēc Starptautiskā slimību klasifikatora (SSK10) redakcijas.
 • Personas funkcionālo traucējumu apraksts.
 • Tehniskais palīglīdzeklis (nosaukums jānorāda atbilstoši Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr. 878 2. pielikumam).
 • Sertificēts ārsts atzinumu apstiprina ar savu parakstu un personīgo spiedogu.
 • Atzinuma sagatavošanas datums.
 • Atzinums derīgs 6 mēnešus no tā sagatavošanas datuma.

Atzinumu var lejupielādēt šeit:

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (DOC)Lejupielādēt

Dokumenti ir nogādāti Tehnisko palīglīdzekļu centram. Ko darīt tālāk?


VTPC izskatīs jūsu iesniegtos dokumentus un nosūtīs lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā norādīs iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentus kompensācijas saņemšanai.
Saņemot pozitīvu lēmumu, Jūs varat doties izvēlēties sev piemērotu tehnisko palīglīdzekli. Tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu iegādāties drīkst tikai pēc funkcionēšanas komisijas lēmuma atļaut tehnisko palīglīdzekli saņemt ar kompensācijas mehānismu.
Pēc tehniskā palīglīdzekļa iegādes, jums jāiesniedz lēmumā norādītie dokumenti. Informējam, ka VTPC var pieprasīt uzrādīt iegādāto tehnisko palīglīdzekli.
VTPC pieņem lēmumu par kompensācijas summu un tās piešķiršanu un nosūta to personai.
Persona veic vienreizējo iemaksu VSIA NRC “Vaivari” kontā vai kasē.
Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs pārskaita kompensējamo summu.

Kā sazināties ar atbildīgo valsts iestādi?


Vairāk informācijas par palīglīdzekļu saņemšanu ar kompensācijas mehānismu var sniegt Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra darbinieki pa tālruni +371 67552350 un epastu vtpc@nrc.lv.

Cik liela ir vienreizējā iemaksa?


Vienreizējā iemaksa tiek maksāta par katru tehnisko palīglīdzekli.

 • Par bērnu – 1,42 euro.
 • Par personu, kas vecāka par 18 gadiem – 7,11 euro.

  No vienreizējās iemaksas (uzrādot attiecīgu izziņu) ir atbrīvota persona (MK 1474. 23. punkts):
 • kurai noteikts trūcīgās personas statuss;
 • kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārās ārstniecības iestādē;
 • kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Sīkāks info Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra portālā: https://vtpc.lv/lv/tehnisko-paliglidzeklu-sanemsana-ar-kompensacijas-mehanismu

Pirkumu grozs

0
image/svg+xml

Jūsu grozs ir tukšs

Turpināt iepirkties